Usul ve Esaslar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Öğrenci Başarı Belgesi Ölçütleri Usul ve Esasları
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Diploma Yönergesi
Ek Sınav Uygulama İlkeleri
Ortak Seçmeli Dersler ve Uygulama Esasları
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Önlisans – Lisans Öğrenci Akademik Danışman Yönergesi
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arası Yatay Geçiş İlkeleri
Özel Öğrenci Yönergesi (Yazokulu Yönergesi)Tablo Özellikleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Yaz Stajı Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Bitirme Çalışması Yönergesi
Uzaktan Öğretim Yönergesi (SİNUZEM)
Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu
Yatay Geçiş İlkeleri
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce I-II) Seviye Tespit Sınavı ve Muafiyet Uygulama İlkeleri .
Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Yönergesi
Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Yönergesi
Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme Dersi Rehberi