• Post category:Etkinlikler

Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. H. Demet CABAR, Sinop İl Göç İdaresi Müdürü Sayın Muhammed Emin ALTUN, Dekan Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Onur ŞAHİN, ve Sayın Doç. Dr. Dilek SAĞIR, Fakültemiz Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Abdullah IŞIK, Sosyal Hizmet Bölümü Etkileşim Topluluğu akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz ER ve Sosyal Hizmet Bölümü Etkileşim Topluluğu Kulübü üyeleri katıldığı “Göç ve Sosyal Hizmet” konulu panelde giriş konuşmalarının ardından İl Göç Uzmanı Tuğçe SEFERCİK insan ticareti, İl Göç Uzman Yardımcısı Mustafa SATILMIŞ uluslararası koruma, geçici koruma, ikamet izinleri ve yabancılar üzerine diğer iş ve işlemlerle ilgili sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Fakülte öğretim elemanlarından Arş. Gör. Pelin ŞATIROĞLU GÜLDALI’nın özel ihtiyaç sahipleri ve Göç İdaresi sosyal çalışmacılarının yapabileceği çalışmalarla ilgili yaptığı sunumun ardından katılımcılara teşekkür belgeleri verilmiştir.