Yükseköğretim kurumları bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifler 18/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda Ebelik Bölümü açılmıştır.


Academic Staff of Midwifery Department

Head Of Department

Department:  Midwifery
Tel: 6526
e-mail: gozbolat[@]sinop.edu.tr

Department:  Midwifery
Tel: 4587
e-mail: ozcerezcio[@]sinop.edu.tr