• Post category:Activities

Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi kapsamında Sinop Ordu Köy mevkiinde haftada 12 saat olmak üzere 10-12 hafta boyunca aile ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu uygulamalarda öncelikle birey, aile ve toplumu tanıma ve etkin görüşme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Üniversitemizden mezun olmak üzere olan hemşire adayı öğrencilerimizin edindiği bilgi ve becerileri ait olduğu toplumla paylaşabilme, hastane ortamı dışında da mesleki donanımlarını etkin kullanabilme düzeylerini yükseltmek başlıca hedeflerimiz arasındaydı. Sağlık ve hastalık konusunda bireylerin kendi aile ortamlarında çok yönlü ele alınması önemliydi. Bu bağlamda her yaklaşım tamamen bireylerin kendilerine özel, kendi yaşam şartları ve imkanları içerisinde tasarlandı. Böylece sunulan hizmetler, verilen eğitimler ve gerçekleştirilen etkinlikler, gerçekçi ve kalıcı oldu. Öğrencilerimiz için teknik ve teorik bilginin üzerine insan insana etkileşim ufuk açan bir deneyim oldu. Gebe takibi, evde bakım hizmetleri, yaşlı bakım hizmetleri, çocuk gelişimi, diyet yönetimi gibi temel alanların her birini belirli düzeylerde deneyimleme şansımız oldu. Elbette sınırlılıklarımız da oldu. Beklenmedik gelişmeler; misafir gelmesi, çocukların yaramazlık yapması gibi. Diğer yandan bunlar yaşamın gerçeklikleriydi ve her biri hem öğrenci hemşirenin hem aile bireylerinin yararına olacak şekilde fırsata dönüştürüldü. Beklenmedik durumlarla baş etmeyi, yeni durumlara hızlı uyum sağlamayı deneyimleyerek öğrendik. Yanlış bilinen doğrular ve doğru bilinen yanlışlar, en çok da doğru bilgiyi tutuma ve davranışa dönüştürmeye engel olan motivasyonel kaynaklar üzerinde çalıştık.

Genel bir değerlendirme:

İkişer kişilik 23 grupla 215 aile bireyine ulaşıldı. Bunların 44’ü 65 yaş üstü, 48’i çocuktu. Çalıştığımız aile bireyleri kapsamında en sık rastladığımız kronik hastalıklar şöyleydi; Hipertansiyon (51), Diyabetes Mellitus- Şeker hastalığı (26), Kalp ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları (20), geçirilmiş MI (kalp krizi) öyküsü (7), KOAH/Astım -Solunum Sistemi Hastalıkları (11), Ca -kanser (4), SVO-Beyin Damar Hastalıkları-İnme (4), Alzheimer-Demans (3). Görüldüğü gibi kronik hastalıklarla birlikte yaşamını sürdürme oranı ülkemizdekine benzer şekilde bölgemizde de oldukça yüksektir. Ayrıca güven ortamı oluşmadıkça dile getirilmeyen fakat oldukça önemli bir sağlık alanı olarak ruh sağlığı alanında 19 bireye ulaştık. Bunlar bir uzman tarafından tanısı konmuş ve/veya tedavi alan bireylerdi. Görülme sıklığına göre psikiyatrik tanılar; Depresyon, Ansksiyete Bozukluğu, Panik Atak, Bipolar Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğuydu. Buradan Halk Sağlığı alanında oldukça önemli bir yere sahip Toplum Ruh Sağlığı’na ilişkin, bireylerin kendi evlerinde ve uzun süreli ziyaretlerinin güven ortamı ve tadavi edici yaklaşım için önemli ve gerekli olduğu sonucu çıkarılabilir.

Uygulama çalışmamızda izin, onay ve destek veren başta Sayın Valimiz ve Sayın Rektörümüz olmak üzere, Sağlık Yüksekokulu Müdürümüze, İl Sağlık Müdürümüze, Ordu Köy Mevkii muhtarımıza, imamımıza ve diğer toplum liderlerimize teşekkürü borç biliriz. Bize evini, yaşamını, içini açan gönlü geniş ve sıcacık bölge insanımıza, her şartta prensiplerinden ödün vermeden mesleki ve insani değerlerini yükselten öğrencilerimize ve titizlikle emek veren uygulama yardımcı görevlimize teşekkür ederiz.

Uygulama sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi

Gül Sultan ÖZEREN