Yükseköğretim kurumları bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifler 18/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Fakültemizde Beslenme ve Diyetetik Bölümü açılmıştır.