Öğrencilerimizin Merkez Kütüphanesi ve hizmetlerine yönelik olarak, “Sinop Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Hizmetleri Hakkında Öğrencilerimizin Görüşleri” başlıklı anket hazırlanmıştır. Ankete dair duyuru, Üniversitemiz web sayfası ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır.

Yüksekokulumuz öğrencilerinin, 23 Aralık 2019 ‘e kadar ankete katılımı rica edilir.