macbook
Prof. Dr. H. Demet CABAR

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6661
e-posta: dcabar[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Adem GÜNER

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6574
e-posta: ademguner[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Gül Sultan ÖZEREN

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6663
e-posta: gulsultan[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU

Çocuk Gelişimi
Anabilim Dalı: Çocuk Gelişimi
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6588
e-posta: bkoyuncuoglu[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞAHİN

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6655
e-posta: deryasahin[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Gülüzar ÖZBOLAT

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6526
e-posta: gozbolat[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi Nuran Nur AYPAR AKBAĞ

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6537
e-posta: nnaypar[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNER

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6654
e-posta: oguner[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi Şeyma ŞİMŞİRGİL KARA

Çocuk Gelişimi
Anabilim Dalı: Çocuk Gelişimi
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6556
e-posta: ssimsirgil[@]sinop.edu.tr

macbook
Öğr. Gör. Elif ALTINKAYNAK SARAL

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6516
e-posta: ealtinkaynak[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Dr. Fatih DENİZ

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6573
e-posta: fatihdeniz[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Turgay YALÇINKAYA

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6666
e-posta: tyalcinkaya[@]sinop.edu.tr

macbook
Prof. Dr. Onur ŞAHİN

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6520
e-posta: onurs[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Bilge BAL ÖZKAPTAN

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6664
e-posta: bozkaptan[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Yunus KARA

Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6666
e-posta: ykara[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Berna ERSOY ÖZCAN

Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6525
e-posta: bersoyozcan[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ER

Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6541
e-posta: filizer[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Habibe DİLSİZ

Çocuk Gelişimi
Anabilim Dalı: Çocuk Gelişimi
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6555
e-posta: hdilsiz[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi Melek ERSOY KARAÇUHA

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6650
e-posta: melekk[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi S. Enes HACIBEKTAŞOĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6538
e-posta: shacibektasoglu[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi ÇAĞALTAY KAYAOĞLU

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Halk Sağlığı
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6544
e-posta: sckayaoglu[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba YARDIMCI GÜREL

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6653
e-posta: tyardimci[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Buse ALIŞ

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6666
e-posta: busealıs[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Satu TUFAN

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6543
e-posta: stufan[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Yasemin YÜCEL

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6666
e-posta: yyucel[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Abdullah IŞIK

Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6552
e-posta: aisik[@]sinop.edu.tr

macbook
Doç. Dr. Dilek SAĞIR

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6662
e-posta: dileks[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur USLU

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6659
e-posta: auslu[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Çetin ÇOBAN

Çocuk Gelişimi
Anabilim Dalı: Çocuk Gelişimi
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6575
e-posta: ccoban[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Gül USLU

İş Sağlığı ve Güvenliği
Anabilim Dalı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6530
e-posta: guslu[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Kübra GÜMÜŞTEKİN

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6575
e-posta: kgumustekin[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Meryem ERDOĞAN

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6542
e-posta: merdogan[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gözde TÜTÜNCÜ

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6545
e-posta: sgtutuncu[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ÖZYER GÜVENER

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6554
e-posta: yozyer[@]sinop.edu.tr

macbook
Dr. Öğr. Üyesi Sibel YÜCETÜRK

Ebelik
Anabilim Dalı: Ebelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6527
e-posta: syuceturk[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Ezgi Nur KAÇAL

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6572
e-posta: enkacal[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Şeyma SOYANIT ERASLAN

Hemşirelik
Anabilim Dalı: Hemşirelik
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6571
e-posta: ssoyanit[@]sinop.edu.tr

macbook
Arş. Gör. Pelin ŞATIROĞLU GÜLDALI

Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet
Dahili: 0 368 271 52 48 / 6558
e-posta: pguldali[@]sinop.edu.tr